top of page

MEDVEDNIK

(1247m)

Planina Medvednik (1247m) nalazi se u središtu planinskog venca koji od Drine na Zapadu preko Gučeva, Bornje, Jagodnje i Sokolske planine, posle Medvednika, nastavljaju Orovička planina, najviši Povlen, Maljen sa Divčibarama, a završavaju Suvobor i Rajac na istoku. Ukupna površina Medvednika od prevoja Proslop iznad varošice Pecka do sela Jovanje i prilaza Valjevu je 367 kvadratnih kilometara, a uže, najviše područje sa karakterističnom gredom dugo je 5 km i skoro neprimetno, bez napora, izvodi posetioca na vrh planine sa izvanrednim vidikom.

Bogatstvo šuma ne obezbeđuje Medvedniku samo čist vazduh nego i obilje vode, pa je ovde razvođe slivova reke Kolubare i Drine. Na istoku izviru Obnica i Jablanica, sastavnice Kolubare. Na severnim padinama je izvor Jadra, koji se uliva u Drinu. Posebna atrakcija je rečica Zavošnica koja sa tri strane zavija oko planine i vrši takozvanu „krađu“ vode iz jednog sliva u drugi, probijajući krečni greben Vojinova stena ili Platno, visoko 300m. Posle 10 km toka sa velikim padom, punih klisura, vodopada, brzaka, uliva se kod Zelenog vira u Ljuboviđu, pritoku Drine. Odlična tura za prave jahače.

Razume se da Medvednik privlači pre svega čistom, očuvanom prirodom, obiljem šuma sa dobrim prinosima ukusnih pečurki i livadama sa puno jagodica i lekovitog bilja. U blizini Medvednika obavezno vredi posetiti manastir Pustinja (14.vek) sa živopisom i etno selo Bebića Luka sa pravim biserima narodnog graditeljstva.

bottom of page